Citiţi cu atenţie detaliile acestei declaraţii

Politica de confidenţialitate

1.Site-ul web www.expresscredit.ro este administrat de Express Credit Armanet S.R.L., localizată pe str. Silvestru, nr. 21, bloc L1, parter și mezanin, laşi, județul Iaşi, România, înregistrată la Registrul Comerţului Iaşi sub nr. J/22/997/2002, cod fiscal RO 14890723.

1.1. Toate produsele şi serviciile noastre sunt supuse termenilor şi condiţiilor şi prevederilor legale ale acordului aplicabil ce guvernează utilizarea acestora.

Citiţi cu atenţie detaliile acestei declaraţii deoarece utilizarea acestui site web reprezintă acordul dumneavoastră pentru procesarea informaţiilor dumneavoastră după cum este descris mai jos.

2.Fără ofertă
2.1. Informaţiile şi nicio părere de pe site-ul nostru web nu constituie o ofertă de vânzare sau o solicitare sau o ofertă de cumpărare a unor instrumente financiare sau un sfat sau o recomandare cu privire la astfel de instrumente financiare.

3.Utilizatori
3.1. Sunteţi singurul responsabil pentru utilizarea site-ului web de către orice persoană care utilizează calculatorul dvs. şi trebuie să vă asiguraţi că orice astfel de persoană respectă aceşti termeni.
3.2. Site-ul web este destinat în prezent celor care îl accesează din România şi care au peste 18(optsprezece) ani. Din acest motiv, nu putem garanta că site-ul web sau informațiile de pe acesta respectă sau sunt potrivite pentru utilizare în alte locaţii.
3.3. Pentru a vă înregistra trebuie să aveţi peste optsprezece 18 (optsprezece )ani. Trebuie să vă asiguraţi că detaliile furnizate de dvs. la înregistrare, sau în orice moment, sunt corecte şi complete. Trebuie să ne informaţi imediat cu privire la orice modificări ale informaţiilor pe care le-aţi furnizat la înregistrare, prin actualizarea detaliilor dvs. personale.
3.4. Nu veţi transmite cu bună ştiinţă un virus sau orice conţinut dăunător pe site-ul web. Nu puteţi utiliza niciun dispozitiv, software sau nicio rutină pentru a interveni sau încerca să interveniţi în funcţionarea corespunzătoare a site-ului web şi nu puteţi încerca să descifraţi, decompilaţi, dezasamblaţi sau să inversaţi orice parte a software-ului care compune sau formează site-ul web sau o parte a acestuia.

4. Prevederi legale şi limitarea răspunderii
4.1. Deşi am realizat paşii rezonabili pentru a asigura acurateţea, actualitatea, disponibilitatea, corectitudinea şi caracterul complet al informațiilor de pe site-ul web, acestea sunt furnizate pe o bază „ca atare”, „de disponibilitate” şi nu oferim nicio garanţie sau reprezentare de niciun fel, fie expresă sau implicită. Utilizarea site-ului web şi a materialelor conţinute de aceasta se realizează pe propriul dvs. risc. Nu vom fi responsabili pentru nicio pierdere sau daună, directă sau indirectă de consecinţă sau de alt fel, pe care o puteţi suferi în urma utilizării site-ului web, inclusiv dar fără a se limita la defectarea calculatorului sau a sistemului, întârziere sau întrerupere a accesului, lipsa livrării sau livrarea incorectă a datelor, viruşi de calculator sau alte componente dăunătoare, încălcări de securitate sau utilizare neautorizată a sistemului în urma „accesului ilegal” sau a unui alt eveniment sau pentru afectarea încrederii dvs. în informaţiile de site-ul web.
4.2. Nu susţinem sau garantăm că site-ul web va fi disponibil şi că va îndeplini cerinţele dvs., că accesul va fi neîntrerupt, că nu vor exista întârzieri, defecţiuni, erori, omisiuni sau pierderi de informaţii transmise, că nu se vor transmite viruşi sau alte proprietăţi distructive sau contaminante sau că sistemul calculatorului dvs. nu va suferi nicio daună.Sunteţi singurul responsabil pentru protecţia corespunzătoare şi realizarea copiilor de rezervă a datelor şi/sau echipamentelor şi pentru luarea precauţiilor rezonabile şi corespunzătoare de a scana pentru prezenţa viruşilor de calculator sau a altor proprietăţi distructive.
4.3. Nu susţinem sau garantăm acurateţea, funcţionalitatea sau performanţa oricărui software de terţă parte care poate fi utilizat în legătură cu site-ul web.
4.4. Niciun alt aspect din termeni sau din paginile site-ului web nu va limita răspunderea noastră faţă de moartea sau rănirea survenită în urma neglijenţei noastre sau faţă de fraudă, sau de alte răspunderi care nu pot fi excluse sau limitate în baza legii aplicabile,doar in conditiile legii si cand se va demonstra vina noastra exclusiva.
4.5. Informaţiile, materialul şi conţinutul furnizat în paginile site-ului web pot fi schimbate în orice moment prin afişarea proeminentă a unei notificări de modificare pe acest site. Modificările termenilor pot fi realizate în orice moment, fără notificare, prin actualizarea acestui anunţ. Orice termen revizuit va intra în vigoare de la data la care a fost realizată modificarea pe site-ul web. Sunteţi de acord să revizuiţi termenii cu regularitate, iar accesul sau utilizarea în continuare a site-ului web va însemna că sunteţi de acord cu orice modificări.

5. Site-uri web de terţă parte
5.1. Legăturile de pe site-ul web pot duce la alte site-uri web care nu sunt controlate de către noi şi nu acceptăm nicio răspundere pentru conţinutul sau disponibilitatea site-ului de legătură care nu este administrat de către noi sau pentru orice legătură din site-ul de legătură neadministrat de către noi. Legăturile de pe site-ul web vă sunt furnizate numai ca utilitate, iar includerea oricărei legături nu implică siguranţă şi nu susţinem în mod implicit paginile de legătură de pe site-ul web. În consecinţă, ar trebui să citiţi termenii şi condiţiile respectivelor site-uri web înainte de a le utiliza şi ar trebui să adresaţi orice întrebări sau comentarii cu privire la conţinuturile site-urilor web de legătură furnizorului relevant al site-ului web.
5.2. Nu aveţi dreptul (şi nici nu puteţi ajuta alte persoane) să stabiliţi legături de la propriile site-uri web ,la site-ul web (prin legături hipertext, crearea de legături spre pagini secundare, încadrare, comutare sau prin alte metode) fără aprobarea noastră scrisă prealabilă, pe care o putem acorda sau reţine la discreţia noastră absolută. De asemenea, nu aveţi dreptul de a realiza o legătură directă (cunoscută şi ca „Hot Link”) cu orice imagini sau conţinuturi fără autorizaţia noastră scrisă prealabilă.

6.Email pentru Internet
6.1. Mesajele trimise pe Internet nu pot avea garanţia de a fi complet sigure, deoarece sunt supuse posibilelor intercepţii sau pierderi sau posibilelor modificări. Nu suntem responsabili pentru niciun mesaj pierdut, interceptat sau modificat de terţe părţi şi nu vom fi responsabili faţă de dvs. sau orice altă persoană pentru nicio daună legată de orice mesaj trimis de către dvs. nouă sau orice mesaj trimis de noi dvs., prin internet.Vom lua toate masurile necesare care se impun pentru a nu avea astfel de scurgeri de informatii .
6.2. Site-ul web utilizează module cookie. Modulele cookie sunt fişiere care identifică calculatorul dvs. pe serverul nostru. Modulele cookie în sine nu identifică utilizatorul individual, ci numai calculatorul utilizat. Multe site-uri fac acest lucru de fiecare dată când un utilizator vizitează site-ul, pentru a urmări debitele de trafic. Modulele cookie în sine înregistrează numai acele zone ale site-ului care au fost vizitate de către calculator şi perioada. Puteţi preveni utilizarea modulelor cookie prin configurarea programului dvs. de navigare web în consecinţă, dar vă informăm că acest lucru poate afecta funcţionalitatea site-ului web,a se vedea politica Cookie pentru mai multe detalii.

7. Mărci înregistrate şi drepturi de autor
7.1. Toate drepturile de autor, mărcile înregistrate şi toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală de pe site-ul web şi din conţinutul (incluzând, dar fără a se limita la ecrane de pornire, informaţii şi material) inclus pe site-ul web şi întregul software şi codurile sursă conectate cu site-ul web sunt deţinute sau licenţiate către Express Credit Amanet S.R.L., în lipsa altor specificaţii.
7.2. Siglele noastre şi toate mărcile şi produsele menţionate sau detaliate pe site-ul web sunt mărci înregistrate sau licenţiate către Express Credit Amanet S.R.L. Nu se acordă drepturi cu privire la niciuna dintre mărcile înregistrate de mai sus. În cazul în care nu sunteţi sigur dacă un articol este marca noastră înregistrată sau a oricăreia dintre afacerile Express Credit Amanet S.R.L., contactaţi-ne pentru clarificare.
7.3. Puteţi imprima, copia, descărca sau stoca temporar extracte de pe site-ul nostru web pentru informarea dvs. personală sau atunci când utilizaţi produsele şi serviciile noastre. Nu puteţi republica, retransmite, redistribui sau pune la dispoziţie aceste informaţii sau pagini niciunei alte părţi sau afişa pe orice alt site web, serviciu online sau avizier personal sau al unei alte părţi şi nu le puteţi pune la dispoziţie în copie fizică sau pe orice alt mediu fără aprobarea noastră scrisă prealabilă.

8. Lege aplicabilă
8.1. Termenii sunt guvernaţi şi interpretaţi în conformitate cu legile din România şi tribunalele jurisdicției de mai sus vor avea jurisdicţie non-exclusivă în ceea ce priveşte orice dispută ce poate apărea.

9.Politica de confidentialitate
9.1.Înţelegem că un aspect deosebit de important pentru dumneavoastră este confidenţialitatea. În consecinţă, am implementat o serie de măsuri pentru a ne asigura că orice date personale pe care le obţinem în urma vizitei dumneavoastră pe acest site web sunt procesate şi păstrate în conformitate cu principiile acceptate de manipulare corespunzătoare a informaţiilor şi conform legii nr. 677/2001 cu privire la protecţia persoanelor în ceea ce priveşte procesarea datelor personale şi libera circulaţie a acestora („Legea privind protecţia datelor”) in conditiile art. 13 al Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor).Această declaraţie vă oferă detaliile cu privire la tipul de informaţii pe care le putem deţine despre dumneavoastră, modul în care obţinem şi utilizăm orice informaţii şi modul în care vă protejăm confidenţialitatea.

10.Obţinerea informaţiilor
10.1. Sunteţi liber să navigaţi pe site-ul web www.expresscredit.ro („site-ul web”) fără a furniza informaţii personale (totuşi, consultaţi secţiunea „Module cookie” de mai jos). 10.2. În urma utilizării site-ului web, inclusiv, putem stoca şi procesa informaţiile dumneavoastră în calculatoarele noastre, registrele noastre fizice şi mediile electronice. Prin „informaţiile dumneavoastră” ne referim la informaţiile personale sau financiare pe care le obţinem de la dumneavoastră când solicitaţi un cont sau orice alt produs sau serviciu sau pe care ni le furnizaţi dumneavoastră în orice alt moment sau le aflăm din modul în care dumneavoastră utilizaţi şi administraţi contul(urile) dumneavoastră, din tranzacţiile dumneavoastră şi din plăţile realizate din contul dumneavoastră
10.3. Dacă totuşi ne trimiteţi o întrebare prin email sau vă arătaţi interesul în produsul(ele) nostru(noastre), atunci va trebui să colectăm informaţii despre dumneavoastră pentru a vă trimite un email sau pentru a vă răspunde.
10.4.Informaţiile pe care le colectăm de obicei sunt următoarele:

    10.4.1. Direct de la dumneavoastră, prin intermediul informaţiilor pe care ni le furnizaţi cu privire la tranzacţiile dumneavoastră Informaţii personale precum:nume,adresă de email,adresa de domiciliu şi reşedinţă, numărul de telefon fix, dacă este furnizat,numărul de telefon mobil, data naşterii,daca vor mai fi necesare si alte informatii in vederea perfectarii colaborarii va vom solicita aceste informatii.

10.5. Orice alte informaţii pe care alegeţi să ni le furnizaţi.

    10.5.1. Din activitatea dumneavoastră de pe site-ul nostrua ceasta ne poate arăta, de exemplu, ce elemente de pe site-ul web utilizaţi cel mai mult şi cel mai puţin. (Consultaţi şi secţiunea „Politica cookie” ).
    10.5.2.De la terţe părţi putem primi informaţii personale pentru a putea oferi produsele şi/sau serviciile noastre persoanelor care au fost identificate ca având un potenţial interes în astfel de produse şi/sau servicii şi care şi-au dat acordul în prealabil pentru a primi astfel de oferte. Dorim să ne asigurăm că orice informaţii personale pe care le primim de la terţe părţi sunt corecte şi încercăm să verificăm acurateţea acestor informaţii în mod periodic, atunci când trebuie să vă contactăm.

11. Utilizarea informaţiilor colectate
11.1. Informaţiile pe care le colectăm despre dumneavoastră vor fi înregistrate electronic şi pot fi utilizate în următoarele moduri:
11.2. Pentru a vă verifica identitatea.
11.3. Pentru a detecta, preveni şi investiga activităţi potenţiale sau reale de fraudă sau activităţi în legătură cu aceasta.
11.4. Pentru a colecta orice datorie pe care o aveţi la noi.
11.5. Pentru a dezvolta, administra şi comercializa produse şi servicii în scopul de vă satisface nevoile, de a vă contacta pentru produse şi servicii care vă pot interesa, de a determina eligibilitatea dumneavoastră pentru diferite produse şi servicii de care puteţi fi interesat.
11.6. Pentru a ne ajuta să administrăm şi să întreţinem contul dumneavoastră la noi.
11.7. Pentru a vă contacta cu privire la întrebările dumneavoastră. 11.8. Pentru a extrage anumite informaţii destinate generării de statistici în scopuri interne (inclusiv clasificarea de credit şi/sau comportament şi analiza de piaţă şi produs).
11.9. Pentru a actualiza site-ul web în scopul de a satisface nevoile clienţilor pe viitor.
11.10. Pentru a vă notifica cu privire la modificările serviciului nostru.
11.11. Pentru a ne asigura că informaţiile de pe site-ul nostru sunt prezentate în maniera cea mai eficientă pentru dumneavoastră şi calculatorul sau dispozitivul IT de pe care ne vizitati site ul.
11.12. Pentru a vă permite să participaţi la orice caracteristici interactive ale serviciului nostru, atunci când alegeţi să faceţi acest lucru.

12. Împărtăşirea informaţiilor dumneavoastră cu terţe părţi
12.1. Putem împărtăşi informaţiile dumneavoastră personale pentru companiile din cadrul grupului in conditiile in care acest lucru va fi solicitat .
12.2. Uneori (şi cu aprobarea dumneavoastră, atunci când este necesar), vom împărtăşi informaţiile dumneavoastră cu terţe părţi atent selectate, din afara grupului nostru si vom face acest lucru din următoarele motive:
12.2.1 Pentru a vă asigura răscumpărări sau alte produse sau servicii. Ca brokeri şi creditori direcţi, produsele şi serviciile noastre sunt uneori furnizate împreună cu partenerii noştri de afaceri. Aşadar, va fi necesar să le divulgăm acestora informaţiile dumneavoastră pentru a vă furniza produsele şi/sau serviciile pe care le solicitaţi.
12.2.2. Agenţilor, personalului nostru şi terţelor părţi aprobate pentru a realiza servicii în numele nostru.
12.2.3. Pentru a facilita procesarea şi colectarea debitelor directe sau a altor plăţi scadente din partea dumneavoastră, vom împărtăşi datele dumneavoastră personale şi cu furnizori de servicii de procesare a plăţilor, de terţă parte.
12.2.4. Pentru a vă furniza informaţii cu privire la promoţii şi oferte speciale, doar daca vor exista campanii de marketing si daca ati fost de caord cu prelucrarea datelor in scop de marketing (in conditiile in care vom avea consimtamantul dumneavoastra explicit in acest sens).
12.2.5. Pentru a ne proteja pe noi, grupul nostru de companii afiliate sau alte persoane. Putem împărtăşi informaţiile dumneavoastră cu terţe părţi atunci când considerăm acest aspect necesar pentru a respecta legea sau pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranţa noastră sau a unei alte persoane în scopul protecţiei împotriva fraudei şi pentru a reduce riscurile.
12.2.6. Dacă există (sau urmează să existe) orice modificare în ceea ce priveşte proprietarii afacerii noastre sau ai activelor noastre, atunci vom dori să împărtăşim informaţiile dumneavoastră, astfel încât noii (potenţiali) proprietari să poată continua derularea afacerii noastre în mod eficient şi pentru a continua să furnizăm servicii clienţilor noştri. Acest lucru poate include noi acţionari sau orice organizaţie care poate prelua o atribuire sau un transfer al oricăror acorduri încheiate cu clienţii noştri.Vom implementa obligaţii şi restricţii corespunzătoare asupra terţelor părţi pentru a proteja detaliile dumneavoastră.

13.Utilizarea informaţiilor dumneavoastră în afara României.
13.1. Datele dumneavoastra vor putea fi prelucrate cu acordul dumneavoastra in conditiile in care vor fi transmise catre alte companii din cadrul grupului .

14. Metode de contact
14.1. Cu excepţia cazului în care dumneavoastră aţi prevăzut altfel ( noi şi orice alt broker, creditor sau terţă parte menţionată mai sus,cu care va exista un acord privind protectia datelor cu caracter personal ) vă poate contacta prin telefon, SMS, poştă, email, fax sau mesaje automate ,acest fapt se va intampla in conditiile in care va exista consimtamantuyl explicit al dumneavoastra cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

15. Cât timp păstrăm informaţiile dumneavoastră?
15.1. Perioada în care vă păstrăm informaţiile depinde de motivul pentru care acestea au fost furnizate, în general:
15.2. Vom păstra informaţiile care ne sunt necesare pentru a ne permite să vă furnizăm un serviciu solicitat de dumneavoastră prin intermediul acestui site web, atât timp cât vă furnizăm respectivul serviciu,datele care nu ne sunt de folos sau care nu au fost updatate vor fi sterse din sistem.
15.3. În general, vom păstra rapoarte ale tuturor tranzacţiilor pe care le introduceţi pe acest site web cat timp este util pentru scopul legitim de afaceri putand bineinteles sterse la solicitarea expresa a dumneavoastra . Facem acest lucru pentru a putea răspunde oricăror plângeri sau dispute ce pot apărea în timpul acestei perioade. Altfel, vom păstra informaţiile atunci când este necesar din motive legitime de afaceri.
15.4. Vom păstra alte informaţii despre dumneavoastră dacă este necesar să facem acest lucru pentru a respecta legea sau atunci când este necesar din motive legitime de afaceri.

16. Accesarea informaţiilor personale pe care le deţinem despre dumneavoastră.
16.1. Aveţi drept de acces la rapoartele dumneavoastră personale şi la informaţiile pe care le deţinem despre dumneavoastră, la cerere scrisă. Va trebui să depuneţi o cerere separată pentru fiecare companie din grupul nostru de companii afiliate ale căror registre doriţi să le accesaţi. În plus, puteţi obiecta în orice moment faţă de procesarea datelor dumneavoastră personale deţinute de către noi. Contactându-ne, vă puteţi exercita drepturile de acces, rectificare, anulare şi obiectare faţă de procesarea datelor, stabilite în Legea privind protecţia datelor ,puteti sa trimiteti aceste solicitari la adresa de email dpo@expresscredit .ro

17. Actualizarea detaliilor/preferinţelor dumneavoastră
17.1. Dacă orice date sau informaţii despre dumneavoastră, pe care le deţinem sunt incorecte sau depăşite, atunci vă rugăm să ne informaţi, iar acest aspect va fi rectificat acolo unde este cazul,va rugam ca datele pe care ni le veti transmite sa fie corecte .
17.2. Pentru a revizui preferinţele dumneavoastră de contact în ceea ce priveşte marketingul sau pentru a accesa, corecta sau modifica registrele dumneavoastră ar trebui să contactaţi responsabilul pentru protecţia datelor (Contactaţi responsabilul pentru protecţia datelorla urmatoarea adresa de email dpo@expresscredit.ro ).

18. Securitate şi confidenţialitate
18.1. Apreciind faptul că atât confidenţialitatea cât şi securitatea informaţiilor dumneavoastră sunt deosebit de importante, am implementat politici de tehnologie şi securitate, reguli şi măsuri pentru a proteja informaţiile personale pe care le putem deţine despre dumneavoastră.
18.2. Ne străduim să realizăm toţi paşii rezonabili pentru a proteja informaţiile dumneavoastră personale. Cu toate acestea, vă informăm că există riscuri de securitate inerente cu privire la furnizarea informaţiilor dumneavoastră şi la tranzacţionarea online pe internet şi, aşadar, nu putem garanta securitatea oricăror date pe care le divulgaţi online. Vă solicităm să nu ne furnizaţi informaţii personale sensibile online (consultaţi secţiunea „Informaţii sensibile” ) cu excepţia cazurilor în care vă solicităm acest lucru în mod specific.

19. Module cookie
19.1. Utilizarea modulelor cookie
19.2. Utilizăm module cookie pentru a ne ajuta să analizăm traficul de pe site-ul nostru şi comportamentul clienţilor.. În timpul oricărei vizite pe site-ul web, paginile pe care le vizualizaţi, împreună cu un modul cookie, sunt descărcate pe calculatorul dumneavoastră Orice informaţii furnizate de modulele cookie ne pot ajuta să vă oferim un serviciu mai bun,mai multe detalii veti putea afla de la scetiune Politica Cookies.
19.3. Majoritatea programelor de navigare web acceptă automat modulele cookie, dar în mod normal puteţi modifica setările programului dumneavoastră de navigare pentru a preveni acceptul automat, dacă preferaţi acest lucru. Dacă respingeţi modulele cookie, nu vă putem garanta că experienţa dumneavoastră pe site-ul nostru web va fi la fel de rapidă sau de receptivă ca în cazul în care aţi accepta modulele cookie.
19.4. Într-un modul cookie nu stocăm parole sau orice alte informaţii despre vizitator care l-ar putea identifica pe acesta, locaţia acestuia, preferinţele sau activitatea financiară a acestuia.
19.5. Utilizăm informaţii agregate despre client pentru a ne ajuta să înţelegem cum funcţionează site-ul nostru web la nivel comercial şi ce putem face pentru a îmbunătăţi performanţa. Putem furniza aceste informaţii altor companii, precum agenţii de publicitate de terţă parte doar in cazurile in care se vor efectua campanii de marketing sic and va exista acordul dumneavoastra expres.. Aceste informaţii NU includ detalii personale ce pot fi utilizate pentru a identifica persoanele.Dacă doriţi să primiţi module cookie de la noi, urmaţi procedurile de mai jos. Aceste proceduri nu se aplica modulelor cookie trimise de partenerii noştri de afaceri.
19.6.Module cookie utilizate de site-ul web sunt __utma, __utmb, __utmc, __utmz –. Acestea sunt utilizate pentru a înregistra statisticile de pagină de către Google Analytics.
19.6.1.Cookie_consent acesta este utilizat pentru înregistrarea acordului dumneavoastră de a utiliza cookie-uri.
19.6.2. Mai multe informaţii despre modulele cookie puteti gasi pe site-ul companiei la rubric Politici Cookies .

20. Legături la alte site-uri politica disclaimer(politica de renuntare )
20.1. Acest site web poate include uneori legături la alte site-uri care nu sunt proprietatea a SC Express Credit Amanet . Depunem eforturi pentru a asigura legături spre site-uri de calitate, respectabile, dar nu suntem responsabili pentru practicile de confidenţialitate ale acestora sau pentru conţinutul site-ului sau serviciile pe care le oferă,acestia sunt direct raspunzatori pentru situatiile create.Vă rugăm să verificaţi de fiecare dată politicile de confidenţialitate ale oricăror site-uri de legătură sau politica privind datele cu caracter personal ,trebuie sa fiti vigilenti in conditiile in care veti descarca anumite programe.Nu suntem raspunzatori de eventualele bunuri si servicii ,produse software uri,continutul,publicitatea ,informatiile sau alte material pt site urile pe care le accesati ,de functionarea acestor site uri sau de eventualele pierderi patrimoniale suferite .

21. Informaţii sensibile
21.1. Informaţiile despre dumneavoastră care sunt considerate a fi informaţii sensibile în baza legii privind protecţia datelor includ informaţiile despre starea sănătăţii dumneavoastră , originea rasială sau etnică, opţiunile politice sau apartenenţa la un sindicat, opţiunile religioase sau filozofice, orientarea sexuală şi activitatea penală suspectată sau dovedită şi procedurile relaţionate. Dacă trebuie să procesăm date personale sensibile, veţi fi informat cu privire la această procesare şi vi se va solicita să confirmaţi utilizarea acestor informaţii .

22 Apeluri telefonice
22.1. Dacă apelaţi la orice număr de telefon menţionat pe acest site web, putem înregistra apelul. Aceste înregistrări sunt utilizate în scopuri de instruire, de reglementare şi de control al calităţii pentru a ne asigura că monitorizăm şi îmbunătăţim continuu standardele de servicii pentru clienţi.

23. Ce acoperă această politică de confidenţialitate
23.1. Această politică se aplică numai informaţiilor cu caracter personal colectate sau obţinute de către noi.

24. Modificări ale acestei politici de confidenţialitate
24.1. Putem modifica această politică de confidenţialitate în mod periodic. Dacă se realizează orice modificări, o notificare va fi afişată pe acest site web. Această politică de confidenţialitate a fost actualizată ultima dată la de 5.06.2018

25. Contactaţi responsabilul pentru protecţia datelor
25.1 În cazul în care aveţi orice întrebări sau aveţi nevoie de orice informaţii despre politică de confidenţialitate sau despre utilizarea datelor cu caracter personal , atunci acestea trebuie adresate responsabilului pentru protecţia datelor.Prin email la dpo@expresscredit.ro sau comunicatiispeciale@expresscredit.ro ,prin telefon la 004 0332 415 719 prin poştă la adresa Str Silvestru nr 1 bl L1 , laşi, Judeţul Iaşi, România in intervalul orar 9.00-17.00 de Luni-Vineri .

Prețuri imbatabile

Telefoane, laptopuri, aparate foto, ceasuri,electrocasnice.
RATE, COMISION 0%, GARANȚIE.

Vizitează magazinul online