Ai întrebări?

Te rugăm să ne contactezi telefonic sau prin email dacă ai nevoie de mai multe informații.

Contactează-ne

Contract de amanet

Dacă dorești să vezi condițiile noastre de creditare, te rugăm să consulți contractul de amanet.

Vezi contract

Citiţi cu atenţie detaliile prezentate mai jos

Contract de amanet - credit cu garanție

Art. 1.
Pentru garantarea plăţii sumei împrumutate şi a comisioanelor aferente, Debitorul a predat Creditorului cu titlu de amanet bunurile enumerate în tabelul din Anexa nr. 1.

Art. 2
Creditorul asigură conservarea, depozitarea şi paza bunurilor primite de la Debitor, acționând ca un bun proprietar. Creditorul răspunde pentru degradarea sau dispariţia bunurilor din culpa sa provenind din imprudenţa sau neglijenţa proprie, cazuri în care va plati în bani o suma de 30% din suma împrumutată fără a mai cere rambursarea împrumutului. Creditorul a încheiat o poliță de asigurare în privința daunelor cauzate de terțe părți.

Art. 3.
Debitorul declară şi garantează faptul că este proprietarul bunurilor remise Creditorului cu titlu de amanet şi răspunde pentru viciile ascunse ale acestora.

Art. 4.
În calculul termenului contractual se iau în considerare şi data încheierii și scadenţei contractului.

Art. 5.
Debitorul are dreptul de a solicita Creditorului şi de a obţine o prelungire a termenului contractual, pentru o perioadă contractuală subsecventă, cu condiţia plăţii comisionului aferent perioadei încheiate.

Art. 6.
In cazul în care Debitorul nu îşi execută obligaţiile de plată până la împlinirea termenului de așteptare, acesta îl împuterniceşte pe Creditor să valorifice bunul amanetat în nume propriu dar pe seama Debitorului. Preţul stabilit pentru valorificarea bunului amanetat de către Creditor este decis de către acesta funcție de cererea din piață.

Art. 7.
Debitorul declară pe propria răspundere că nu a beneficiat de returnarea de T.V.A. în nici una din ţările comunitare pentru produsele înscrise în prezentul contract.

Art. 8.
Debitorul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Legii nr. 677/2001 si 506/2004 de către Creditor înscris in registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 28489.

Art. 9.
La prezentul contract se anexează bonul de primire în consignaţie care se va completa de către Creditor în momentul scoaterii la vânzare a bunurilor amanetate.

Contractul de amanet se incheie pe o perioadă de la 5 la 39 de zile pentru garanție aur și de la 5 la 31 zile pentru garanție electronice.

Prețuri imbatabile

Telefoane, laptopuri, aparate foto, ceasuri,electrocasnice.
RATE, COMISION 0%, GARANȚIE.

Vizitează magazinul online