Citiţi cu atenţie detaliile prezentate mai jos

Termeni şi condiţii

1. Site web
a. Site-ul web www.expresscredit.ro este administrat de Express Credit Armanet S.R.L., localizată pe str. Silvestru, nr. 21, bloc L1, parter și mezanin, laşi, județul Iaşi, România, înregistrată la Registrul Comerţului Iaşi sub nr. J/22/997/2002, cod fiscal RO 14890723.
b. Toate produsele şi serviciile noastre sunt supuse termenilor şi condiţiilor şi prevederilor legale ale acordului aplicabil ce guvernează utilizarea acestora.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie detaliile prezentate mai jos înainte de a utiliza acest site web. Prin accesarea acestui site web, sunteţi de acord să fiţi supus următorilor termeni şi condiţii şi prevederi legale („termeni”).

2. Fără ofertă
a. Informaţiile şi nicio părere de pe site-ul nostru web nu constituie o ofertă de vânzare sau o solicitare sau o ofertă de cumpărare a unor instrumente financiare sau un sfat sau o recomandare cu privire la astfel de instrumente financiare.

3. Utilizatori
a. Sunteţi singurul responsabil pentru utilizarea site-ului web de către orice persoană care utilizează calculatorul dvs. şi trebuie să vă asiguraţi că orice astfel de persoană respectă aceşti termeni.
b. Site-ul web este destinat în prezent celor care îl accesează din România şi care au peste 18 ani. Din acest motiv, nu putem garanta că site-ul web sau informațiile de pe acesta respectă sau sunt potrivite pentru utilizare în alte locaţii.
c. Pentru a vă înregistra trebuie să aveţi peste optsprezece (18) ani. Trebuie să vă asiguraţi că detaliile furnizate de dvs. la înregistrare, sau în orice moment, sunt corecte şi complete. Trebuie să ne informaţi imediat cu privire la orice modificări ale informaţiilor pe care le-aţi furnizat la înregistrare, prin actualizarea detaliilor dvs. personale.
d. Nu veţi transmite cu bună ştiinţă un virus sau orice conţinut dăunător pe site-ul web. Nu puteţi utiliza niciun dispozitiv, software sau nicio rutină pentru a interveni sau încerca să interveniţi în funcţionarea corespunzătoare a site-ului web şi nu puteţi încerca să descifraţi, decompilaţi, dezasamblaţi sau să inversaţi orice parte a software-ului care compune sau formează site-ul web sau o parte a acestuia.

4. Prevederi legale şi limitarea răspunderii
a. Deşi am realizat paşii rezonabili pentru a asigura acurateţea, actualitatea, disponibilitatea, corectitudinea şi caracterul complet al informațiilor de pe site-ul web, acestea sunt furnizate pe o bază „ca atare”, „de disponibilitate” şi nu oferim nicio garanţie sau reprezentare de niciun fel, fie expresă sau implicită. Utilizarea site-ului web şi a materialelor conţinute de aceasta se realizează pe propriul dvs. risc. Nu vom fi responsabili pentru nicio pierdere sau daună, directă sau indirectă, de consecinţă sau de alt fel, pe care o puteţi suferi în urma utilizării site-ului web, inclusiv dar fără a se limita la defectarea calculatorului sau a sistemului, întârziere sau întrerupere a accesului, lipsa livrării sau livrarea incorectă a datelor, viruşi de calculator sau alte componente dăunătoare, încălcări de securitate sau utilizare neautorizată a sistemului în urma „accesului ilegal” sau a unui alt eveniment sau pentru afectarea încrederii dvs. în informaţiile de site-ul web.
b. Dacă ne furnizaţi informaţiile utilizând „facilitatea Live Chat”, nu suntem responsabili de examinarea sau evaluarea acurateței, conformităţii cu drepturile de autor, legalităţii, decenţei, calităţii sau a oricărui alt aspect al acestor informaţii.
c. Nu susţinem sau garantăm că site-ul web va fi disponibil şi că va îndeplini cerinţele dvs., că accesul va fi neîntrerupt, că nu vor exista întârzieri, defecţiuni, erori, omisiuni sau pierderi de informaţii transmise, că nu se vor transmite viruşi sau alte proprietăţi distructive sau contaminante sau că sistemul calculatorului dvs. nu va suferi nicio daună. Sunteţi singurul responsabil pentru protecţia corespunzătoare şi realizarea copiilor de rezervă a datelor şi/sau echipamentelor şi pentru luarea precauţiilor rezonabile şi corespunzătoare de a scana pentru prezenţa viruşilor de calculator sau a altor proprietăţi distructive.
d. Nu susţinem sau garantăm acurateţea, funcţionalitatea sau performanţa oricărui software de terţă parte care poate fi utilizat în legătură cu site-ul web.
e. Niciun alt aspect din termeni sau din paginile site-ului web nu va limita răspunderea noastră faţă de moartea sau rănirea survenită în urma neglijenţei noastre sau faţă de fraudă, sau de alte răspunderi care nu pot fi excluse sau limitate în baza legii aplicabile.
f. Informaţiile, materialul şi conţinutul furnizat în paginile site-ului web pot fi schimbate în orice moment prin afişarea proeminentă a unei notificări de modificare pe acest site. Modificările termenilor pot fi realizate în orice moment, fără notificare, prin actualizarea acestui anunţ. Orice termen revizuit va intra în vigoare de la data la care a fost realizată modificarea pe site-ul web. Sunteţi de acord să revizuiţi termenii cu regularitate, iar accesul sau utilizarea în continuare a site-ului web va însemna că sunteţi de acord cu orice modificări.

5. Site-uri web de terţă parte
a. Legăturile de pe site-ul web pot duce la alte site-uri web care nu sunt controlate de către noi şi nu acceptăm nicio răspundere pentru conţinutul sau disponibilitatea site-ului de legătură care nu este administrat de către noi sau pentru orice legătură din site-ul de legătură neadministrat de către noi. Legăturile de pe site-ul web vă sunt furnizate numai ca utilitate, iar includerea oricărei legături nu implică siguranţă şi nu susţinem în mod implicit paginile de legătură de pe site-ul web. În consecinţă, ar trebui să citiţi termenii şi condiţiile respectivelor site-uri web înainte de a le utiliza şi ar trebui să adresaţi orice întrebări sau comentarii cu privire la conţinuturile site-urilor web de legătură furnizorului relevant al site-ului web.
b. Nu aveţi dreptul (şi nici nu puteţi ajuta alte persoane) să stabiliţi legături de la propriile site-uri web la site-ul web (prin legături hipertext, crearea de legături spre pagini secundare, încadrare, comutare sau prin alte metode) fără aprobarea noastră scrisă prealabilă, pe care o putem acorda sau reţine la discreţia noastră absolută. De asemenea, nu aveţi dreptul de a realiza o legătură directă (cunoscută şi ca „Hot Link”) cu orice imagini sau conţinuturi fără autorizaţia noastră scrisă prealabilă.

6. Email pentru Internet
a. Mesajele trimise pe Internet nu pot avea garanţia de a fi complet sigure, deoarece sunt supuse posibilelor intercepţii sau pierderi sau posibilelor modificări. Nu suntem responsabili pentru niciun mesaj pierdut, interceptat sau modificat de terţe părţi şi nu vom fi responsabili faţă de dvs. sau orice altă persoană pentru nicio daună legată de orice mesaj trimis de către dvs. nouă sau orice mesaj trimis de noi dvs., prin Internet.
b. Site-ul web utilizează module cookie. Modulele cookie sunt fişiere care identifică calculatorul dvs. pe serverul nostru. Modulele cookie în sine nu identifică utilizatorul individual, ci numai calculatorul utilizat. Multe site-uri fac acest lucru de fiecare dată când un utilizator vizitează site-ul, pentru a urmări debitele de trafic. Modulele cookie în sine înregistrează numai acele zone ale site-ului care au fost vizitate de către calculator şi perioada. Puteţi preveni utilizarea modulelor cookie prin configurarea programului dvs. de navigare web în consecinţă, dar vă informăm că acest lucru poate afecta funcţionalitatea site-ului web.

7. Mărci înregistrate şi drepturi de autor
a. Toate drepturile de autor, mărcile înregistrate şi toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală de pe site-ul web şi din conţinutul (incluzând, dar fără a se limita la ecrane de pornire, informaţii şi material) inclus pe site-ul web şi întregul software şi codurile sursă conectate cu site-ul web sunt deţinute sau licenţiate către Express Credit Amanet S.R.L., în lipsa altor specificaţii.
b. Siglele noastre şi toate mărcile şi produsele menţionate sau detaliate pe site-ul web sunt mărci înregistrate sau licenţiate către Express Credit Amanet S.R.L. Nu se acordă drepturi cu privire la niciuna dintre mărcile înregistrate de mai sus. În cazul în care nu sunteţi sigur dacă un articol este marca noastră înregistrată sau a oricăreia dintre afacerile Express Credit Amanet S.R.L., contactaţi-ne pentru clarificare.
c. Puteţi imprima, copia, descărca sau stoca temporar extracte de pe site-ul nostru web pentru informarea dvs. personală sau atunci când utilizaţi produsele şi serviciile noastre. Nu puteţi republica, retransmite, redistribui sau pune la dispoziţie aceste informaţii sau pagini niciunei alte părţi sau afişa pe orice alt site web, serviciu online sau avizier personal sau al unei alte părţi şi nu le puteţi pune la dispoziţie în copie fizică sau pe orice alt mediu fără aprobarea noastră scrisă prealabilă.

8. Lege aplicabilă
a. Termenii sunt guvernaţi şi interpretaţi în conformitate cu legile din România şi tribunalele jurisdicției de mai sus vor avea jurisdicţie non-exclusivă în ceea ce priveşte orice dispută ce poate apărea.

Prețuri imbatabile

Telefoane, laptopuri, aparate foto, ceasuri,electrocasnice.
RATE, COMISION 0%, GARANȚIE.

Vizitează magazinul online