TERMENI ŞI CONDIŢII utilizare site

1. Site web www.expresscredit.ro este administrat de Express Credit Amanet S.R.L., localizată pe str. Silvestru, nr. 21, bloc L1, parter și mezanin, laşi, județul Iaşi, România, înregistrată la Registrul Comerţului Iaşi sub nr. J22/997/2002, cod fiscal RO 14890723.

1.1. Toate produsele şi serviciile noastre sunt supuse termenilor, condiţiilor şi prevederilor legale ale acordului aplicabil ce guvernează utilizarea acestora.

Citiţi cu atenţie detaliile acestei declaraţii deoarece utilizarea acestui site web reprezintă acordul dumneavoastră pentru procesarea informaţiilor dumneavoastră după cum este descris mai jos.

2. Fără ofertă

2.1. Informaţiile şi nicio părere de pe site-ul nostru web nu constituie o ofertă de vânzare, o solicitare sau o ofertă de cumpărare a unor instrumente financiare sau un sfat sau o recomandare cu privire la astfel de instrumente financiare.

3. Utilizatori

3.1. Sunteţi singurul responsabil pentru utilizarea site-ului web de către orice persoană care utilizează calculatorul dvs. şi trebuie să vă asiguraţi că orice astfel de persoană respectă aceşti termeni.
3.2. Veți furniza doar informații adevărate, corecte, actuale și complete despre propria persoană, în modalitatea specificată în secțiunea de înregistrare ca Utilizator.

3.3. Site-ul web este destinat în prezent celor care îl accesează din România şi care au peste 18 (optsprezece) ani. Din acest motiv, nu putem garanta că informațiile sau conținutul site-ului web respectă sau sunt potrivite pentru utilizare în alte locaţii.

3.4. Pentru a vă înregistra trebuie să aveţi peste 18 (optsprezece) ani. Trebuie să vă asiguraţi că detaliile furnizate de dvs. la înregistrare, sau în orice moment, sunt corecte şi complete și să ne informaţi imediat cu privire la orice modificări ale informaţiilor pe care le-aţi furnizat la înregistrare, prin actualizarea detaliilor dvs. personale.

3.5. Nu veţi transmite cu bună ştiinţă un virus sau orice conţinut dăunător pe site-ul web. Nu puteţi utiliza niciun dispozitiv, software sau nicio rutină pentru a interveni sau încerca să interveniţi în funcţionarea corespunzătoare a site-ului web şi nu puteţi încerca să descifraţi, decompilaţi, dezasamblaţi sau să inversaţi orice parte a software-ului care compune sau formează site-ul web sau o parte a acestuia.

4. Prevederi legale şi limitarea răspunderii

4.1. Deşi am realizat paşii rezonabili pentru a asigura acurateţea, actualitatea, disponibilitatea, corectitudinea şi caracterul complet al informațiilor de pe site-ul web, acestea sunt furnizate pe o bază „ca atare”, „de disponibilitate” şi nu oferim nicio garanţie sau reprezentare de niciun fel, fie expresă sau implicită pentru efectele directe sau indirecte ale utilizării acestui site de către dvs. Utilizarea site-ului web şi a materialelor conţinute de aceasta se realizează pe propriul dvs. risc. Nu vom fi responsabili pentru nicio pierdere sau daună, directă sau indirectă de consecinţă sau de alt fel, pe care o puteţi suferi în urma utilizării site-ului web, inclusiv dar fără a se limita la defectarea calculatorului sau a sistemului, întârziere sau întrerupere a accesului, lipsa livrării sau livrarea incorectă a datelor, viruşi de calculator sau alte componente dăunătoare, încălcări de securitate sau utilizare neautorizată a sistemului în urma „accesului ilegal” sau a unui alt eveniment sau pentru afectarea încrederii dvs. în informaţiile de pe site-ul web.

4.2. Nu susţinem sau garantăm că site-ul web va fi disponibil şi că va îndeplini cerinţele dvs., că accesul va fi neîntrerupt, că nu vor exista întârzieri, defecţiuni, erori, omisiuni sau pierderi de informaţii transmise, că nu se vor transmite viruşi sau alte proprietăţi distructive sau contaminante sau că sistemul calculatorului dvs. nu va suferi nicio daună. Sunteţi singurul responsabil pentru protecţia corespunzătoare şi realizarea copiilor de rezervă a datelor şi/sau echipamentelor şi pentru luarea precauţiilor rezonabile şi corespunzătoare de a scana prezenţa viruşilor de calculator sau a altor proprietăţi distructive.

4.3. Nu susţinem sau garantăm acurateţea, funcţionalitatea sau performanţa oricărui software de terţă parte care poate fi utilizat în legătură cu site-ul web.

4.4. Niciun alt aspect din termenii sau din paginile site-ului web nu va limita răspunderea noastră faţă de moartea sau rănirea survenită în urma neglijenţei noastre sau faţă de fraudă, sau de alte răspunderi care nu pot fi excluse sau limitate în baza legislației aplicabile, cu excepția situațiilor dovedite a fi fost săvârșite în mod intenționat.

4.5. Informaţiile, materialul şi conţinutul furnizat în paginile site-ului web pot fi schimbate în orice moment prin afişarea proeminentă a unei notificări de modificare pe acest site. Modificările termenilor pot fi realizate în orice moment, fără notificare, prin actualizarea acestui anunţ. Orice termen revizuit va intra în vigoare de la data la care a fost realizată modificarea pe site-ul web. Sunteţi de acord să revizuim termenii cu regularitate, iar accesul sau utilizarea în continuare a site-ului web va însemna că sunteţi de acord cu orice modificări.

5. Site-uri web de terţă parte

5.1. Legăturile de pe site-ul web www.expresscredit.ro pot duce la alte site-uri web care nu sunt controlate de către noi şi nu acceptăm nicio răspundere pentru conţinutul sau disponibilitatea site-ului de legătură care nu este administrat de către noi sau pentru orice legătură din site-ul de legătură neadministrat de către noi. Legăturile de pe site-ul web vă sunt furnizate numai ca utilitate, iar includerea oricărei legături nu implică siguranţă şi nu susţinem în mod implicit paginile de legătură de pe site-ul web. În consecinţă, ar trebui să citiţi termenii şi condiţiile respectivelor site-uri web înainte de a le utiliza şi ar trebui să adresaţi orice întrebări sau comentarii cu privire la conţinuturile site-urilor web de legătură furnizorului relevant al site-ului web.

5.2. Nu aveţi dreptul (şi nici nu puteţi ajuta alte persoane) să stabiliţi legături de la propriile site-uri web, la site-ul web www.expresscredit.ro (prin legături hipertext, crearea de legături spre pagini secundare, încadrare, comutare sau prin alte metode) fără aprobarea noastră scrisă prealabilă, pe care o putem acorda sau reţine la discreţia noastră absolută. De asemenea, nu aveţi dreptul de a realiza o legătură directă (cunoscută şi ca „HYPER Link”) cu orice imagini sau conţinuturi fără autorizaţia noastră scrisă prealabilă.

6. Email pentru Internet

6.1. Mesajele trimise pe Internet nu pot avea garanţia de a fi complet sigure, deoarece sunt supuse posibilelor interceptări sau pierderi sau posibilelor modificări. Nu suntem responsabili pentru niciun mesaj pierdut, interceptat sau modificat de terţe părţi şi nu vom fi responsabili faţă de dvs. sau orice altă persoană pentru nicio daună legată de orice mesaj trimis de către dvs. nouă sau orice mesaj trimis de noi către dvs., prin internet. Vom lua toate măsurile necesare care se impun pentru a nu avea astfel de scurgeri de informații.

6.2. Site-ul web utilizează module cookie. Modulele cookie sunt fişiere care identifică calculatorul dvs. pe serverul nostru. Modulele cookie în sine nu identifică utilizatorul individual, ci numai calculatorul utilizat. Multe site-uri fac acest lucru de fiecare dată când un utilizator vizitează site-ul pentru a urmări debitele de trafic. Modulele cookie în sine înregistrează numai acele zone ale site-ului care au fost vizitate de către calculator şi perioada. Puteţi preveni utilizarea modulelor cookie prin configurarea programului dvs. de navigare web în consecinţă, dar vă informăm că acest lucru poate afecta funcţionalitatea site-ului web – a se vedea politica Cookie pentru mai multe detalii.

7. Mărci înregistrate şi drepturi de autor

7.1. Toate drepturile de autor, mărcile înregistrate şi toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală de pe site-ul web www.expresscredit.ro şi din conţinutul (incluzând, dar fără a se limita la ecrane de pornire, informaţii şi material) inclus pe site-ul web şi întregul software şi codurile sursă conectate cu site-ul web sunt deţinute sau licenţiate către Express Credit Amanet S.R.L., în lipsa altor specificaţii.

7.2. Siglele noastre şi toate mărcile şi produsele menţionate sau detaliate pe site-ul web sunt mărci înregistrate sau licenţiate către Express Credit Amanet S.R.L. Nu se acordă drepturi cu privire la niciuna dintre mărcile înregistrate de mai sus. În cazul în care nu sunteţi sigur dacă un articol este marca noastră înregistrată sau a oricăreia dintre afacerile Express Credit Amanet S.R.L., contactaţi-ne pentru clarificare.

7.3. Puteţi imprima, copia, descărca sau stoca temporar extracte de pe site-ul nostru web pentru uzul și/sau informarea dvs. personală sau atunci când utilizaţi produsele şi serviciile noastre. Nu puteţi însă republica, retransmite, redistribui sau pune la dispoziţie aceste informaţii sau pagini niciunei alte părţi sau afişa pe orice alt site web, serviciu online sau avizier personal sau al unei alte părţi şi nu le puteţi pune la dispoziţie în copie fizică sau pe orice alt mediu fără aprobarea noastră scrisă prealabilă.

7.4. Orice încălcare a dispozițiilor legale aplicabile în materia proprietății intelectuale va atrage răspunderea penală și/sau civilă ori administrativă a persoanei responsabile.

8. Lege aplicabilă

8.1. Termenii sunt guvernaţi şi interpretaţi în conformitate cu legile din România și Uniunea Europeană, iar disputele ce vor putea apărea cu privire la respectarea, interpretarea și aplicarea acestor reguli vor fi conferite spre competentă soluționare instanțelor de judecată în a căror circumscripție se află sediul social al administratorului site-ului.

9. Contul meu

Definiție

Contul meu reprezintă secțiunea din site formată din adresa de e-mail și parola (confirmat cu numărul de telefon personal) care îi permite Clientului să verifice status-ul comenzilor și contractelor sale încheiate online sau fizic în oricare dintre agențiile Express Credit Amanet SRL și conține datele personale prevăzute în comenzi și contracte respectiv nume și prenume, adresă de facturare, adresă de livrare, număr de telefon, date cu privire la bunurile lăsate drept garanție, sume împrumutate, comisioane, sume de restituit, adresa de email, etc.

Pentru înregistrarea contului utilizatorul va trebui să utilizeze numărul de telefon furnizat în momentul încheierii contractelor de împrumut cu amanet, o adresă de email validă în care va primi email-ul de confirmare al solicitării de înregistrare și o parolă de complexitate medie.

Ulterior, autentificarea se face pe baza adresei de email și a parolei furnizate la înregistrarea contului.

După crearea contului, pentru utilizatorii a căror număr de telefon nu este înregistrat în baza noastră de date sau figurează cu alt număr de telefon, serviciul poate furniza acestora informațiile din contractele de împrumut cu amanet încheiate dacă aceștia introduc numărul contractului, suma împrumutată și agenția unde a fost încheiat.

Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate și nu vor fi încredințate niciunei terțe persoane, fiind răspunzător de corectiudinea, integritatea și păstrarea acestora.